Λίστα Δρόμων Νεου Σουλίου Σερρών, Χάρτες και φωτογραφίες