Λίστα Δρόμων Νεοχωρίου Άρτας, Χάρτες και φωτογραφίες