Λίστα Δρόμων Νέων Επιβατών, Χάρτες και φωτογραφίες