Λίστα Δρόμων Νέου Μυλοτόπου, Χάρτες και φωτογραφίες