Λίστα Δρόμων Νέου Βουτζά Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες