Λίστα Δρόμων Νίκαιας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες