Λίστα Δρόμων Νίκαιας Λάρισας, Χάρτες και φωτογραφίες