Λίστα Δρόμων Νικήτης (ή Νικήτα), Χάρτες και φωτογραφίες