Λίστα Δρόμων Οιχαλίας (Νεοχωρίου) Τρικάλων, Χάρτες και φωτογραφίες