Λίστα Δρόμων Οινοφύτων Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες