Λίστα Δρόμων Οινόης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες