Λίστα Δρόμων Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες