Λίστα Δρόμων Ωρωπού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες