Λίστα Δρόμων Παιανίας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες