Λίστα Δρόμων Αρχαίας Επιδαύρου, Χάρτες και φωτογραφίες