Λίστα Δρόμων Παλαιάς Φώκαιας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες