Λίστα Δρόμων Παλαμά Καρδίτσας, Χάρτες και φωτογραφίες