Λίστα Δρόμων Παλλήνης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες