Λίστα Δρόμων Μικρολιμάνου Κερατέας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες