Λίστα Δρόμων Παπάγου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες