Λίστα Δρόμων Παραδεισίου Ρόδου, Χάρτες και φωτογραφίες