Λίστα Δρόμων Παραλίας Αυλίδος, Χάρτες και φωτογραφίες