Λίστα Δρόμων Παραλίας Δασκαλειού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες