Λίστα Δρόμων Παραλίας Διστόμου, Χάρτες και φωτογραφίες