Λίστα Δρόμων Παραλίας Βέργας, Χάρτες και φωτογραφίες