Λίστα Δρόμων Πάρου ή Παροικιάς, Χάρτες και φωτογραφίες