Λίστα Δρόμων Πεύκων Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες