Λίστα Δρόμων Πεύκης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες