Λίστα Δρόμων Πεντάπολης Σερρών, Χάρτες και φωτογραφίες