Λίστα Δρόμων Πεντέλης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες