Λίστα Δρόμων Περαίας Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες