Λίστα Δρόμων Περάματος Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες