Λίστα Δρόμων Περιβολίων Θερίσου Χανίων, Χάρτες και φωτογραφίες