Λίστα Δρόμων Πετρούπολης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες