Λίστα Δρόμων Πλαγιαρίου Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες