Λίστα Δρόμων Πλάκας Δηλεσίου, Χάρτες και φωτογραφίες