Λίστα Δρόμων Πολίχνης Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες