Λίστα Δρόμων Πολυδενδρίου Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες