Λίστα Δρόμων Πολυδενδρίου Σοχού Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες