Λίστα Δρόμων Πολυγύρου Χαλκιδικής, Χάρτες και φωτογραφίες