Λίστα Δρόμων Πορταριάς Μαγνησίας, Χάρτες και φωτογραφίες