Λίστα Δρόμων Πόρτο Εννιά Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες