Λίστα Δρόμων Πόρτο Ράφτη Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες