Λίστα Δρόμων Προαστίου Καρδίτσας, Χάρτες και φωτογραφίες