Λίστα Δρόμων Πρώτης Σερρών, Χάρτες και φωτογραφίες