Λίστα Δρόμων Ψυχικού Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες