Λίστα Δρόμων Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Χάρτες και φωτογραφίες