Λίστα Δρόμων Πύργου Επανομής, Χάρτες και φωτογραφίες