Λίστα Δρόμων Ραφήνας Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες