Λίστα Δρόμων Ροδόπολης Αττικής, Χάρτες και φωτογραφίες